• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

שירי ארץ

הופעה בה אנו מבצעים שירי ארץ ישראל מכל הזמנים במגוון כלים. מספרים סיפורים על השירים ודרכם אנו רואים את התפתחותה של ארץ ישראל, מאז ועד היום.